masih tiada mood untuk menulis di blog....
^^ummi muadz^^: 2009-10-25
Assalamualaikum ashabul blog sekalian... ahlan wa sahlan wa marhaban bikum...

Tuesday, October 27, 2009

.::.bersediakah aku???.::.

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Semester I Sesi Akademik 2009/2010

Tarikh dan Masa Cetak: 27/10/2009 7:54PM
No Matrik : 1060665 No Sem : 7
Nama : NAJIHATUL IZZATIE BINTI SAPUAN No KP : 870618235610
Program : SARJANA MUDA FIQH & FATWA DENGAN KEPUJIAN
Fakulti : FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Kod Nama Kursus Set Tarikh Masa Tempoh Tempat No Meja
LCA4083PROJEK ILMIAHKLCTiada Peperiksaan Akhir
AAA2012PEMIKIRAN ISLAM SEMASAKLC02/11/2009 2:30PM2 jam 30 minitSTADIUM117
LAA3053SIYASAH SHAR`IYYAHKLC03/11/2009 9:00AM2 jam 30 minitSTADIUM407
LCA4053FIQH AL-DUSTURI WA AL-IDARIKLC04/11/2009 2:30PM2 jam 30 minitSTADIUM086
LCA4043UNDANG-UNDANG TORT ISLAMKLC12/11/20099:00AM2 jam 30 minitSTADIUM227
UBE2053BAHASA INGGERIS IIIBE813/11/20099:00AM3 jam 30 minitDP 1-FSU192
LCA4013DIRASAT AL-FATAWA AL-MUASIRAHKLC16/11/2009 2:30PM2 jam 30 minitSTADIUM441
LCA4073PENGURUSAN FATWAKLC17/11/2009 9:00AM2 jam 30 minitSTADIUM190


ARAHAN PEPERIKSAAN KEPADA CALON

1. Calon-calon dikehendaki menanti di luar dewan lima belas (15) minit sebelum peperiksaan bermula.
2. Masuk ke dalam dewan dengan aman dan teratur bila dibenarkan.
3. Calon-calon yang datang lewat tiga puluh (30) minit selepas peperiksaan bermula tidak akan dibenarkan masuk ke dewan peperiksaan.
4. Bawa kad pengenalan, kad pelajar, slip masuk peperiksaan dan alat tulis.
5. Tidak boleh membawa masuk ke dalam dewan peperiksaan barang-barang yang tidak dibenarkan.
6. Ambil tempat duduk dan :
- isi dan menandatangani borang kedatangan (Borang H);
- letakkan semua yang berkenaan di sudut atas kanan meja masing-masing;
- baca arahan-arahan pada muka depan soalan;
- pastikan kertas soalan adalah betul;
7. Angkat tangan dan beritahu pengawas jika tersalah kertas soalan.
8. Tulis nombor pendaftaran pada setiap buku/kertas jawapan.
9. Nama tidak boleh ditulis pada buku/kertas jawapan.
10. Tidak boleh keluar dewan tiga puluh (30) minit selepas peperiksaan bermula dan lima belas (15) minit sebelum peperiksaan berakhir.
11. Dilarang bercakap di dalam dewan. Angkat tangan jika ingin berhubung dengan pengawas.
12. Bila masa sudah tamat:
- berhenti menulis;
- ikat semua buku/kertas jawapan;
- mengambil semula kad peperiksaan, kad pelajar dan kad pengenalan masing-masing;
- tinggalkan segala bahan-bahan yang dibekalkan;
- letakkan buku/kertas jawapan di tempat yang diarahkan;
- keluar dengan aman dan teratur.
13. Jangan mencarik sebarang kertas dari buku/kertas jawapan.
14. Buku rujukan yang disediakan dan sebarang kertas tidak boleh dibawa keluar dari Dewan Peperiksaan.
15. Semua buku/kertas jawapan hendaklah diikat sekali kecuali pengawas mengumumkan sebaliknya.
16. Tindakan tatatertib akan dikenakan bagi calon-calon yang:
- tidak mematuhi arahan diatas
- mengganggu perjalanan peperiksaan
- tidak mematuhi arahan pengawas
17. Calon-calon yang meniru, mengelat atau membolehkan calon-calon lain meniru/mengelat akan dikenakan tindakan tatatertib.